تعمیر و سرویس پکیج شوفاژ دیواری

تعمیر و سرویس پکیج شوفاژ دیواری

تعمیر و سرویس پکیج شوفاژ دیواری

09129242783 سراسر تهران , بدون تعطیلی

اجرای لوله کشی شوفاژ موتورخانه  و رادیاتور

نصب و لوله کشی پکیج شوفاژ دیواری

عیب یابی و تعمیر پکیج شوفاژ دیواری

شستشو و اسیدشویی مبدل پکیج دیواری

عیب یابی و رفع عیب ارورهای پکیج ایران رادیاتور , بوتان ایساتیس, آریستون,توشیبا ,بوش ,فرولی ,ایمرگاس, ال جی ,گلدیران ,زیمنستاچی , باکسی , لورچ , والترو , جنرال , استانبول , آماتیس ,مرکوری,ایمرگاس , ایرانی ایتالیایی داخلی خارجی

تعمیر پکیج دیواری

عیب یابی و رفع عیب پکیج شوفاژ دیواری:

عیب یک  : سیستم گرمایی کار میکند ولی رادیاتور ها گرمای مناسب  را ندارند علت چیست؟

دلایل احتمالی:

1- کم شدن  ارتفاع شعله به دلیل افت فشار گاز

2- عدم تناسب  ظرفیت حرارتی پکیج دیواری نسبت به بار گرمایشی ساختمان

3- وجود هوا در سیستم

4- نیمه بسته  بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاه پکیج

5- ضعیف شدن فنر سوپاپ بای پس یا رسوب داشتن دریچه آب

6- استفاده از سوپاپ بای پاس نا مرغوب و غیر مطمین

7- دقیق نبودن NTC گرمایش

8- وجود اشکال در پمپ,پایین بودن دورپمپ,کاهش دبی,نقص در پروانه پمپ,وجود آلودگی فیزیکی در پمپ

9- پایین بودن فشار در مدار گرمایش

10- رسوب داشتن  مبدل و رادیاتور شوفاژ

11- استفاده از رادیاتور های نا مرغوب و مشکل دار

12- استفاده از دودکش غیر استاندارد

13- نقص در کارکرد شیر سه راهی

14- خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی مشکلدار

15- لوله کشی معیوب و پرپیچ وخم و استفاده از سایز لوله کشی نامناسب مدار گرمایش

16- جابجا بستن لوله های رفت و برگشت رادیاتور شوفاژ

17- عدم کارکرد پتانسیومتر گرمایش

18- عدم رعای فاصله  رادیاتور به پکیج دیواری آبگرم

19- خراب بودن برد کنترل پکیج دیواری

سرویس پکیج دیواری

عیب 2 : سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد . علت چیست ؟

علل احتمالی :

1- کم بودن ارتفاع شعله

2- دقت نداشتن NTC مصرفی

3- رسوب گرفتن مبدل مصرفی

4- خرابی شیر سه راهه در نوع دومبدله

5- تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله

6- دودکش نامناسب

7- اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان

8- دبی و سردی بیش از حد آب سرد ورودی

9- خرابی پتاسیومتر آب مصرفی

10- خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله

11- اشکال در پمپ در نوع دومبدله

12- خرابی برد کنترل

عیب یابی پکیج دیواری

عیب 3 : آب مصرفی مناسب ولی سیستم گرمایش کار نمیکند. علت چیست؟

علت ها :

1- خرابی پمپ در نوع تک مبدله

2- خرابی یا گیر کردن فلوسوئیچ

3- بازماندن سوپاپ بای پس در نوع تک مبدله

4- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله

ایراد شماره 4 :پکیج دیواری آبگرم با صدای مهیب انفجار استارت  می کند. ؟

دلایل احتمالی:

1- عدم رعایت فاصله بین جرقه زن و مشعل و تجمع گاز در پکیج

2-عدم رعایت فشار مناسب گاز

3- نقص در دودکش دستگاه پکیج

4- ضعف در سیستم جرقه زن به دلایل نقص در برق رسانی پکیج ,نقص در کارکرد جرقه زن

اتصالی برق پکیج , خراب شدن الکترود جرقه زن پکیج

5- استفاده از گاز نامناسب برای پکیج

6- بسته شدن روزنه های مشعل نزدیک جرقهزن

تعمیر پکیج غرب تهران

اشکال شماره پنج :

افت فشار گردش آب در سیستم گرمایش شوفاژ

موارد احتمالی :

1- نشت در سیستم لوله کشی شوفاژ

2- هواگرفتن در چرخه لوله های شوفاژ

مشکل شماره شش :

پکیج در گرم کردن آب گرم مصرفی کم می آورد ؟

دلایل :
1- بالا بودن فاصله شعله

2- کاهش دقت NTC مصرفی

3- استفاده همزمان و خارج از معمول و ظرفیت چند شیر آب گرم در ساختمان

4- کم بودن فشار آب سرد مصرفی ورودی به پکیج

5- نقص کارکرد شیر سه راهی در نوع دو مبدل

تعمیرکار پکیج غرب تهران

عیب هفت  :

با افزایش درجه حرارت ، فشار مدار گرمایش افزایش می یابد؟

دلایل مطروحه  :

1- عدم وجود فشار مناسب

2- بسته شدن  شیلنگ منبع انبساط

3- عدم تناسب  منبع انبساط پکیج با حجم آب مدار گرمایش

ایراد محتمل هشت :

فشار گردش در مدار شوفاژ خودبه خود بالا می رود و شیر اطمینان عمل میکند؟

دلایل احتمالی :

1-نفوذ آب مصرفی به مدار گرمایش از راه نشت شیر پرکن و مبدل مصرفی

تعمیر و سرویس پکیج شوفاژ دیواری
عیب نهم :

درجه حرارت  مدار گرمایش خوب است ولی دمای آب مصرفی مناسب نیست؟

دلایل :

1- رسوب گرفتن مبدل مصرفی

2- فعال نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله در وضعیت زمستانه

3- نقص کارکرد NTC

4- خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله

5- خرابی پتانسیومتر مصرفی در برد

6- کم بودن فشار آب

7- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله

8- خرابی برد کنترل

سوالات متداول پکیج دیواری آبگرم:

سرویسکار پکیج غرب تهران

علامت اختصاری ” آب گرم مصرفی ” و ” آب داغ گرمایشی ”

: آب گرم مصرفی ( Domestic Hot Water ( D . H . W

: آب شوفاژ  ( Central Heating ( C . H

برای نصب پکیج در آشپزخانه، فاصله پکیج تا کابینت ،بایستی چقدر باشد؟

فاصله پکیج تا کابینت از هر سمت حداقل 10 سانتی متر باید در نظر گرفته شود. تا امکان سرویس در زمان مورد نیاز میسر باشد.

قانون 2D در دودکش پکیج با محفظه احتراق باز چیست؟

D قطر خارجی دود کش می باشد.

تعمیر و سرویس پکیج شوفاژ دیواری

لوله کشی پکیج

ارتفاع عمودی خروجی دودکش پکیج ، باید حداقل به اندازه دو برابر قطر دودکش باشد. دقیقا پس از پکیج دیواری آبگرم شوفاژ دیواری با دودکش به قطر خارجی “d” ، الزاما باید دودکش بلندتر از 2xd وجود داشته باشد.

پس از دودکش عمودی به ارتفاع “2xd” و یک زانو ، الزاما باید یک لوله رابط افقی با شیب مثبت 3 درصد با طول حداکثر 1 متر در داخل اتاق وجود داشته باشد. در این شرایط نصب حداکثر 2 تغییر زاویه مجاز است. ( 3 تغییر زاویه مجاز برای پکیج دیواری آبگرم با محفظه تعمیر و سرویس پکیج شوفاژ دیواری

تعمیر و سرویس پکیج شوفاژ دیواری تهران

تعمیر و سرویس پکیج شوفاژ دیواری


Call Now Button